Esileht Hõimkonna leht Kroonika Mälestusvihikud


Soovin:
andmeid muuta isikut lisada
Andmete
täpsustamise
õpetus
Lisatava isiku
sugulusaste:
Leili LippertSündinud: 10. veebruar 1931   Penuja vald
Ristitud:
 Surnud: 7. märts 2008   Tallinn
 Maetud:
   Isa: ????? Lippert
   Ema: Meeta ?????
7. lend 1952.a. Klassijuhataja Reinhold Jürgenson
1. Ahto Anso
7. Hilja Kurg
13. Aini Ruusmann
2. Aldo Harju
8. Virve Lilleleht
14. Udo Sõrmus
3. Ants Kadak
9. Evald Lääts
15. Lehte Tamman
4. Milvi Kartus
10. Johannes Mets
16. Hans Tasane
5. Karin Kukk
11. Kaljo Pugal
17. Lilli Tehver
6. Leili Kuldkepp
12. Aino Põder
18. Ülo Vaher
Näitused ja üritused
Ürituse kirjeldus
Üritus: Leili Kuldkepp "Armastusemaa on tuhaks põlenud" Aeg:23-09-2006 - 1
9-11-2006 | 11:00 - 18:00 Koht (aadress): EestiTarbekunsti- ja Disainimuus
eum (Lai 17, Tallinn) Kirjeldus:
Leili Kuldkepp (sünd. 1931), ehtekunstnik ja pedagoog, EestiKunstiakadeem
ia emeriitprofessor, on erakordne loojanatuur, alatiarvestatav autoriteet
ne õpetaja. Vastuolulise ja kompromissituisiksusena on ta oma elu eesmärgi
ks seadnud täiuse poole püüdlemise.See absoluudiigatsus realiseerub nii te
ma loomingus kui ka õpilasteleantud ?tundekasvatuses? ? sügavalt intuitiiv
ses meetodis, mis eeldabusaldust ja pühendumist.
Leili Kuldkepi loomingu aluseks on tema enda tõetunnetus, filosoofiaja arm
astus soome-ugri mütoloogia vastu. Ka lapsepõlvemaalt saadudtugevad mõjutu
sed on kaasa aidanud tema maailmataju kujunemisele jaloonud aluse maailmap
ildile, mis avaldub tema loomingus.
Kuldkepi delikaatsetes ehetes ja objektides on olulisel kohalnatuurilähedu
s. Joone tundlikkus ja pehmus, igavikulisus, seesminehaavatavus võiks ol
la märksõnad Kuldkepi loomingu kirjeldamisel.Kindlasti vajab rõhutamis
t, et Kuldkepp lihvib kõik kivid ise. Seesuur füüsiline vaev ja ajakulu t
õi kaasa uue suhtumise kivisse, mishakkas domineerima metalli üle. Nefriid
ist, mammutiluust, Eestimineraalidest, gagaadist modelleeritud ehetel on v
aid killuke metalli,kunstniku enda loodud märgid, sümboliseerimaks ümber k
ivi ringlevatelu, surma ja hingede maailma.
Leili Kuldkepi ehted on sõltumatud, adressaadita ja nende kantavus eiole e
smane. Nii nagu ugrilased tegid oma puuslikke elu elamise pärast,on loomi
se protsess ka Kuldkepile ainus eesmärk kui igapäevanerituaal.
Leili Kuldkepp elab minevikust ja tulevikku andes, ta on otsekuiinimene ol
evikuta. Ta elab ?eraku? elu juba aastast 1995.
Leili Kuldkepp õppis metallehistööd Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis1953-
1959.
Õppejõud Eesti Kunstiakadeemias 1962-1995, aastatel 1989-1995metallikunsti
kateedri juhataja. Kuldkepp on täiendanud oma teadmisimineraloogia ja kivi
lõikamise alal Eesti Teaduste Akadeemia GeoloogiaInstituudis ja mujal.
Näitustel esineb alates 1962. aastast. Tema loomingut on korduvalthinnat
ud Jabloneci rahvusvahelistel ehtenäitustel. 1982.a. pälviskunstnik Kristj
an Raua preemia.
Teate koostas Maria Valdma.
Näitusel ETDM-is eksponeeritakse kunstniku loomingut läbi 40 aasta.
Näitusega kaasneb 88 leheküljeline kataloog.
Kuraatorid: Maria Valdma ja Merike Alber
Näituse kujundaja: Inga Raukas
Näitusel kasutatud muusika: Sven Grünberg (Maria Valdmadokumentaalfilmi
st ?Linnutiivul oled sa siit läbi läinud...? AD OculosFilm 2000)
Lisainfo:
Merike Alber
627 4608 , merike@@etdm.ee
www.etdm.ee

Mees: Alo Kuldkepp Abielu: 20. oktoober 1949
Sündinud: 21. august 1929 Ristitud: Surnud: Maetud: Isa: Johannes Kuldkepp Ema: Kata Engelbrecht http://www.abjag.vil.ee/index2.php?vilistlane=lend . lend 1948.a. Klassijuhataja Reinhold Jürgenson 1. Gunnar Allik 11. Alo Kuldkepp 21. Helju Ottlod 2. Rasmus Arraste 12. Helene Kuum 22. Loreide Paju 3. Ants Hints 13. Arvo Kärner 23. Ilme Pallot 4. August Iir 14. Meida Laarmann 24. Leo Ruus 5. Aino Jõõks 15. Paul Lehesmets 25. Linda Pärna 6. Tiit Kaimur 16.Valve Meidla 26. Jaan Pärt 7. Silvia Kask 17. Elga Mõisavald 27. Linda Reissar 8. Agnes Koik 18. Terese Mäeveer 28. Endel Sarv 9. Linda Koppel 19. Leida Nõmm 10. Juhan Kukk 20. Ants Oissar
1. laps: Siry Kuldkepp Sündinud: 14. veebruar 1949 Ristitud: Surnud: Maetud:


Esileht Hõimkonna leht Kroonika Mälestusvihikud